Kalkylator för utdelning

Lätt att använda utdelningsräknare. Beräkna utdelnings- och tillväxtavkastningen för din investering med några få klick.

Uppskatta din dividendinkomst

Exakta uppskattningar

Uppskatta hur mycket inkomster du kan få från dina investeringar under en viss period.

Anpassningsbara parametrar.
Justera parametrar för att återspegla förändringar i dina placeringsportföljer eller marknadsförhållanden.
Beräkning och resultat.
Vid inmatning av nödvändiga data utför appen beräkningar för att fastställa de beräknade utdelningsbetalningarna.
Grafisk representation.
Visuella representationer, till exempel diagram eller diagram, som hjälper dig att bättre förstå hur din utdelningsinkomst kan förändras över tid.
app screenshot