Υπολογιστής Μερίσματος

Εύκολος στη χρήση υπολογιστής μερίσματος. Εκτίμηση του μερίσματος και της απόδοσης ανάπτυξης της επένδυσής σας με μερικά κλικ.

Εκτίμηση των εσόδων σας από μερίσματα

Ακριβείς εκτιμήσεις

Εκτίμηση του ποσού των εσόδων που μπορεί να λάβετε από τις επενδύσεις σας για μια δεδομένη περίοδο.

Προσαρμόσιμες Παράμετροι.
Προσαρμόστε τις παραμέτρους ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στα επενδυτικά σας χαρτοφυλάκια ή τις συνθήκες της αγοράς.
Υπολογισμός και αποτελέσματα.
Κατά την εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων, η εφαρμογή εκτελεί υπολογισμούς για να καθορίσει τις προβλεπόμενες πληρωμές μερίσματος.
Γραφική αναπαράσταση.
Οπτικές αναπαραστάσεις, όπως γραφήματα ή διαγράμματα, που σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα πώς το εισόδημα των μερισμάτων σας μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
app screenshot